poduke-matematika-linija
Fulvio Sinti - instruktor
 

Obrt za poduke
"Sinti & Sinti"
vl. Fulvio Sinti
E. Barčića 9, Rijeka

  095/8066-444
 fulvio@sinti-poduke.hr
  www.sinti-poduke.hr
 

Facebook

poduke-matematika-linija


Informacije i
rezervacije termina

mobitelom:
radnim danom i subotom
od 8:00 - 19:00

e-mailom:
svakim danom
od 0:00 - 24:00

 

POPIS PREDMETA

Studentima Pomorskog fakulteta dajemo poduke iz predmeta:

  • matematika
  • matematika 1
  • financijska matematika
  • matematika 2
  • operacijska istraživanja
  • primijenjena matematika
  • primjena matematičkih alata u elektrotehnici (PMAE)

Za Tehnički fakultet dajemo kvalitetne instrukcije iz kolegija:

  • matematika 1
  • matematika 2
  • inžinjerska matematika

Studentima Građevinskog fakulteta dajemo instrukcije iz:

  • linearne algebre
  • matematičke analize I
  • matematičke analize II

Studente Veleučilišta u Rijeci podučavamo iz:

  • matematike
  • poslovne matematike
  • gospodarske matematike

Za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji (Hotelijerski fakultet) dajemo instrukcije iz:

  • matematike
  • financijske matematike
  • matematičke analize
  • vjerojatnosti i kombinatorike
  • poslovnog odlučivanja

Studenti Ekonomskog fakulteta mogu zatražiti poduke iz kolegija:

  • matematika
  • financijska matematika
  • matematička analiza za ekonomiste

Tokom godine organiziramo kvalitetne pripreme za ispit
državne mature
iz matematike, osnovna i viša razina.

 

Za ostale fakultete i škole dajemo instrukcije iz matematike.

 Fulvio Sinti, obrt za poduke "Sinti & Sinti", Rijeka - Instrukcije: Matematika, Operacijska istraživanja...

Sva prava pridržana © 2011 Sinti & Sinti